Om Trescrown

Vi skal bruke all vår tid på å se på utviklingen i teknologien i Norge. Dagens problemer løses best med morgendagens løsninger. Vi kommer til å skrive om alle nye og spennende teknologier, og hva de vil bety for deg og meg. Vi er begge utdannet ingeniører som jobbet i oljemarkedet men har gått over til «mer miljøvennlige» bransjer. Følg med.